YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJE GELİŞTİRME

Yenilenebilir enerji kaynağı; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır. Örneğin, güneşten elde edilen enerji ile çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır. En genel yenilenebilir enerji şekli güneşten gelendir.

Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı en aza indirgeyebilmek için sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor. Şirketimiz bu minvalde yenilenebilir enerji ile ilgili proje geliştirme ve araştırma çalışmalarına devam etmektedir.

Geliştirme ekiplerimiz, bir projenin her aşamasında maliyet etkinliği temin etmek amacıyla işimiz genelinde sahip olduğumuz şirket içi uzmanlığımızı koordine eder. Aynı zamanda, en iyi sonuçları elde edebilmemiz için yerel toplumların, kurumların ve enerji şirketlerinin işbirliğini sağlamaya çalışırız.

Bir saha seçerken çeşitli konuları göz önünde bulunduruyoruz. Buna, arazi kullanımı, ekoloji, güneş enerjisi kaynağı (veya rüzgar hızı ve arazi) ve erişim kolaylığı ile birlikte planlama politikaları ve insanların evlerine yakınlık da dahildir. Bundan sonra, kaynak değerlendirme, en uygun teknolojinin tedariki, sivil mühendislik ve şebeke bağlantısı gibi teknik ve mühendislik alanındaki zorluklar için hazır bilgili şirket içi ekiplerimiz ile başarılı projeleri tasarlamaya ve inşa etmeye başlarız.

Geliştiricilerimiz, yerel ve ulusal şirketlerle enerji anlaşmaları konusunda müzakerede bulunmak, inşaat veya satış için hazır olacak şekilde, enerjinin serbest bırakılması konusunda anlaşmak, finansman, ara bağlantı ve iletim anlaşmaları yapmak için aynı zamanda hukuk ve satış ekipleriyle birlikte çalışırlar.